Usługi

Zindywidualizowany zestaw usług skoncentrowanych na doradztwie inwestycyjnym i zarządzaniu aktywami we wszystkich sektorach nieruchomości komercyjnych

INWESTYCJE

Burlington Real Estate oferuje pełen zakres usług związanych z zakupem oraz sprzedażą inwestycji na rzecz licznych klientów w całym regionie. Nasz zespół śledzi rynek transakcji, prezentuje oferty inwestycyjne oraz nabywa nieruchomości zgodne ze strategią i potrzebami naszych klientów. Nasz zespół w ramach doradztwa działa zarówno dyskretnie jak i profesjonalnie, na co składa się uderwriting nieruchomości, negocjacje warunków transakcji oraz przeprowadzenie pełnego due diligence komercyjnego. Nasze wieloletnie relacje rynkowe, zarówno z właścicielami nieruchomości, jak i agentami, pomagają nam w zidentyfikowaniu nowych możliwości inwestycyjnych i przeprowadzaniu atrakcyjnych transakcji. Nasz zespół reprezentuje także właścicieli, którzy planują sprzedać pojedyncze nieruchomości lub portfolia obiektów. Od samego początku nasz zespół stara się poznać strategię klienta i przeprowadzić due diligence strony sprzedażowej, tak aby w pełni zrozumieć nieruchomość. Przygotujemy wysokiej jakości memorandum inwestycyjne i prezentujemy je odpowiednio wyselekcjonowanej grupie inwestorów, wcześniej uzgodnionej ze sprzedającym. Nadzorujemy negocjacje głównych warunków transakcji, sporządzamy wirtualny data room oraz nadzorujemy cały proces due diligence. Nasz zespół zajmuje się także transakcjami typu joint ventures, forward funding oraz forward commitments, a także doradza przy bardziej kompleksowych strukturach.

DUE DILIGENCE

Nasz zespół zapewnia kompleksowe badanie due diligence oraz usługę underwitingu komercyjnego. Przedsięwzięcia te są nieodłącznym elementem każdej transakcji zakupu nieruchomości oraz zlecenia zarządzania aktywami. Dodatkowo, w transakcjach gdzie inwestor bezpośrednio wyselekcjonował nieruchomość do nabycia, nasz raport due diligence będzie wartością dodaną, która może mieć pozytywny wpływ na przebieg transakcji poprzez ułatwienie pewnych decyzji inwestycyjnych oraz podnosząc kwestie, które mogły zostać pominięte lub zignorowane. Nasz sposób raportowania jest szyty na miarę w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, troszcząc się jednocześnie o szczegóły, podtrzymanie wartości oraz strategię wyjścia z inwestycji. Analizujemy i podsumowujemy umowy z najemcami, porównujemy je z rent rollem oraz identyfikujemy wszelkie wątpliwe klauzule. Nasz zespół analizuje proces pobierania czynszu oraz opłaty eksploatacyjnej, koszty nieodzyskiwalne, mix najemców i ich pozycję rynkową, wszelkie aktywności marketingowe oraz najmu, a także pozostałe aspekty, które mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki inwestycyjne. Nasz zespół jest biegły w przygotowywaniu ocen finansowych i może pomóc inwestorom w ich analizie. Przedstawiamy nasze rekomendacje dotyczące założeń oceny inwestycyjnej, w których możemy doradzić także na temat elementów wpływających na wyniki finansowe po przejęciu inwestycji.

FINANSOWANIE DŁUŻNE

Nasz wysoce doświadczony zespół usług finansowych zapewnia klientom krajowym i międzynarodowym indywidualne doradztwo oraz zintegrowane rozwiązania kapitałowe dla wszystkich rodzajów aktywów. Usługi te zapewniają wysoki poziom relacji z bankami, zebranie term sheet’ów kredytowych, porównanie ofert, doradztwo w zakresie poszczególnych warunków kredytowych, modelowanie finansowe, negocjacje umowy oraz komunikację z osobami odpowiedzialnymi za underwriting po stronie banku w trakcie całego procesu due diligence. Nasza długoletnia aktywność zarówno na rynku dłużnym, jak i na rynkach kapitałowych, pozwala nam na dostęp do zróżnicowanych źródeł finansowania, co razem z naszym doświadczeniem w underwritingu i przeprowadzaniu złożonych transakcji, zapewnia naszym klientom potencjał wzrostu wartości oraz optymalizacji warunków transakcji, dostosowanych do aktualnych warunków rynkowych oraz pojawiających się trendów i prognoz. Doradzamy szerokiej grupie podmiotów inwestujących w nieruchomości, od prywatnych przedsiębiorców do wiodących inwestorów instytucjonalnych poszukujących strategicznych porad i usług wykonawczych dostosowanych do ich potrzeb, wymagań i konkretnych rodzajów aktywów.

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI

Nasz zespół zarządzania aktywami oferuje pełny due diligence przed zakupem nieruchomości, programy wzrostu wartości, nadzór poszczególnych wykonawców i usługi raportowania miesięcznego. Naszą filozofią jest dostarczanie dopasowanych, wydajnych i wymiernych rozwiązań, zapewnianiających skuteczny wzrost wartości aktywów. Działania te mogą obejmować restrukturyzację finansową, modernizację lub planowany harmonogram prac konserwacyjnych, planowane zmiany, wynajem lub przedłużenia istniejących umów, rozbudowy, przegląd stawek czynszu, innowacyjne inicjatywy marketingowe a także pozostałe działania mające na celu zwiększenie wydajności. Od samego początku procesu nasz zespół prowadzi szczegółową analizę due diligence i przygotowuje biznesplan określający najważniejsze cele finansowe i pozafinansowe zarówno na kolejny rok, jak i pozostały okres utrzymywania aktywów. Przez cały rok również regularnie dostarczamy raporty rynkowe. Są one poparte szerokim zakresem danych przeanalizowanych przez nas w połączeniu z wewnętrznymi praktycznymi i realistycznymi poradami. Zbieramy oferty od usługodawców, koordynujemy proces ich wyboru oraz na bieżąco nadzorujemy efekty ich pracy w celu dostarczania najkorzystniejszych rozwiązań dla takich usług jak: zarządzanie nieruchomościami, wynajem i pośrednictwo, usługi techniczne, księgowość, podatki, usługi prawne i wycena.