Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług lub zarejestruj się w celu uzyskania szczegółowych informacji o możliwościach inwestycyjnych

PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA SKARG

Wielu pracowników spółki Burlington Real Estate jest członkami Królewskiego Stowarzyszenia Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS). Zgodnie z zasadami postępowania RICS, pracownicy i kierownictwo spółki Burlington Real Estate są zobowiązani do wdrożenia procedury dotyczącej składania i rozpatrywania skarg. Użytkownik, który chce złożyć skargę na usługi świadczone przez doradców Burlington Real Estate, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z dyrektorem lub pracownikiem, który wykonywał daną usługę. Osoba ta potwierdzi otrzymanie reklamacji w ciągu siedmiu dni kalendarzowych i udzieli na nią odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciągu 28 dni kalendarzowych.

Jeśli otrzymana odpowiedź nie jest satysfakcjonującą, składający skargę powinien skontaktować się z Jasonem Sharmanem, Burlington Real Estate Sp. z o.o. Sp.k., ul. Grzybowska 2/29, Warszawa, Polska, 00-131. W uzasadnionych przypadkach skarga zostanie szczegółowo rozpatrzona w ramach wewnętrznego dochodzenia, a nasza spółka dołoży wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi w określonym wyżej terminie.

W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawy, możemy przekazać ją do dalszego rozpatrzenia przez niezależnego mediatora. Klienci, którzy są niezadowoleni z usług Burlington Real Estate oraz wyniku wewnętrznego dochodzenia lub mediacji, powinni skierować skargę do Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie, kod pocztowy 00-074, lub skontaktować się z Izbą pod numerem +48 22 630 9600. Klienci, którzy mają zastrzeżenia do etyki zawodowej spółki Burlington Real Estate oraz wyniku wewnętrznego dochodzenia lub mediacji, powinni skierować skargę do działu rozstrzygania sporów RICS pod numerem: +44 20 7334 3806 lub przesłać ją za pośrednictwem strony internetowej www.rics.org

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wiadomość została wysłana

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na moje zapytanie/wiadomość.
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w bazie danych administratora w celu przesyłania mi newslettera, który chcę otrzymywać.
Burlington Sp. z o.o. Sp. k., ul. Grzybowska 2/29, Warszawa, 00-131, z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000331280; REGON 141938530, NIP 5252457109.