Klienci

Doradzamy krajowym i międzynarodowym inwestorom, obejmując szerokie spektrum rynku, różne profile ryzyka oraz sektory

SEKTORY

Nasz zespół doradza inwestorom we wszystkich sektorach nieruchomości komercyjnych. Nasi klienci inwestują również w szerokie spektrum kategorii ryzyka, specjalizując się w jednym typie nieruchomości, lub też dywersyfikując ryzyko inwestując w różne rodzaje aktywów. W sektorze magazynowym nasi klienci szukają parków logistycznych, lekkiej produkcji, magazynów dopasowanych do indywidualnych potrzeb (BTS), Small Business Units oraz gruntów dla swoich najemców lub projektów deweloperskich.

Kategoria Biura różni się w zależności od tego, czy są to nieruchomości zlokalizowane w Warszawie czy mieście regionalnym, a także czy w centrum, czy też na obrzeżach miasta. Inwestycje Handlowe można podzielić na centra handlowe, hipermarkety z galerią handlową, retail parki (małe lokalne obiekty handlowe) oraz ulice handlowe. Pozostałe typy nieruchomości znajdujące się pod kategorią Niszowe obejmują hotele, inwestycje rekreacyjne, domy opieki, domy studenckie, mieszkania na wynajem i magazyny samoobsługowe.

MAGAZYNY

Logistyka
Lekka produkcja
Small Business Units
Grunty

BIURA

Warszawa CBD
Warszawa – pozostałe lokalizacje
Parki biznesowe
Miasta regionalne

HANDEL

Centra handlowe
Hipermarkety wraz z galerią handlową
Retail parki
Ulice handlowe

NISZOWE

Hotele
Domy studenckie
Mieszkania na wynajem (PRS)
Domy opieki

PROFILE RYZYKA

Doradzamy licznym inwestorom różniącym się awersją do ryzyka. Najbardziej konserwatywni, tzw. “Core”, szukają ustabilizowanych, nisko zlewarowanych nieruchomości-trofeów usytuowanych w centralnych lokalizacjach. Takie inwestycje najczęściej cechują się najemcami o wysokim ratingu oraz długoletnimi umowami najmu typu triple net. Doradzamy także inwestorom z grupy “Core-Plus”, którzy są skłonni nabyć nieco bardziej ryzykowne aktywa (np. pod względem lokalizacji, czy długości umów) oczekując w zamian bardziej atrakcyjnych zwrotów.

Współpracujemy również z inwestorami z grupy “Value Add” szukającymi wysokich zwrotów i skłonnymi do wdrażania inicjatyw mających na celu podniesienie wartości nieruchomości. Może to zostać osiągnięte poprzez wynajem wolnej powierzchni, odnowienie umów najmu, renegocjacje warunków kredytowych, odświeżenie powierzchni wspólnych lub też gruntowną przebudowę. Pracujemy również dla oportunistycznych inwestorów – szukających bardzo wysokich zwrotów w inwestycjach posiadających różnego typu problemy, projektach deweloperskich, czy nieruchomościach na rynkach wschodzących, gdzie wyższe ryzyko jest odzwierciedlone również w wysokim zwrocie.

YIELD

NASI KLIENCI

Doradzamy instytucjonalnym inwestorom takim jak fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze niezależne, inwestującym we wszystkie kategorie ryzyka, zależnie od kosztu swojego kapitału. Współpracujemy również z zarządzającymi funduszami odpowiedzialnymi za ulokowanie kapitału partnerów a także z operatorami odpowiedzialnymi za nadzór nad lokowaniem kapitału i bieżące funkcjonowanie nieruchomości. Często są to zlewarowane fundusze kierujące się wskaźnikiem IRR.

Doradzamy również zamożnym prywatnym inwestorom, którzy lokują kapitał bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszu rodzinnego. Zazwyczaj ci inwestorzy są zainteresowani skumulowanym długoterminowym majątkiem i zyskiem na kapitale własnym. Współpracujemy również z bankami doradzając im przy zagrożonych aktywach lub wymagających restruktryzacji kredytach. Pracujemy również na rzecz deweloperów zainteresowanych nabyciem gruntu, zapewnieniem finansowania albo sprzedażą nowo wybudowanej nieruchomości.

INWESTORZY INSTYTUCJONALNI

Union Investment
DAWM
Aviva
WP Carey
Lone Star
GLL
Invesco

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI

AEW
ARES
Oaktree
Benson Elliot
Tristan Capital
Pacific Eagle
Catalyst Capital

FUNDUSZE RODZINNE / PRYWATNI INWESTORZY

LCP
Newbridge
Bergold Group
Mazovia Capital
Golden Star
LK Advisers
Stage Capital

BANKI

NAMA
ING
Bank Santander
HSBC
Helaba
pbb
Bank Millennium

DEWELOPERZY

Whitestar
Panattoni
Liebrecht & wooD
Mountpark
Penta Investments
Skanska
HB Reavis